Page 48 - ondernemersapril

SEO Version

48
|
onder
nemers
april 2012
Schijnwerper
D
idier Boehlen is general manager van het Radisson
Blu Hotel aan het Koningin Astridplein en
stichtend lid en voorzitter van de Antwerp Hotel
Association (AHA). ‘Vorig jaar juni zijn we gestart met de
Antwerp Hotel Association. Inmiddels zijn 39 van de 54
Antwerpse hotels aangesloten, wat goed is voor 4.000 van
de 4.700 hotelkamers die in Antwerpen beschikbaar zijn’,
vertelt Didier Boehlen. Het brede draagvlak toont aan dat
de wil van de Antwerpse hotels groot is om een visie te
ontwikkelen over hoe de Scheldestad meer (zaken)toeristen
kan lokken.
‘Wij zien opportuniteiten en willen deze met de Antwerp
Hotel Association aankaarten bij de beleidsmakers. Onze
organisatie is er niet zozeer voor pure belangenbehartiging,
hiervoor hebben wij onder meer de Federatie Horeca
Vlaanderen. Ons doel is anders: wij willen meewerken aan
een langetermijnvisie inzake de ontwikkeling van toerisme
in Antwerpen.’
Nederlanders zorgen in het weekend voor goedgevulde
Antwerpse hotels, maar in de week is de hotelbezetting
onvoldoende. Een snelle Diabolo-treinverbinding vanuit Brussel en
de uitbouw van de Elisabethzaal tot een modern congrescentrum
zijn volgens Didier Boehlen, voorzitter van de Antwerp Hotel
Association, de twee belangrijkste speerpunten die de
Scheldestad nodig heeft om meer zakentoeristen aan te trekken.
[tekst: Jean-Charles Verwaest; beelden: Wim Kempenaers]
‘Congressen en events
moeten Antwerpse
hotelmarkt laten groeien’
Lange tijd was er in Antwerpen geen ofciële structuur
die optrad in naam van de hotels. Er was wel informeel
en sporadisch overleg, maar geen eenheid noch een
duidelijke visie. ‘Antwerpen heef grote troeven. Onze
vereniging wil meedenken hoe we deze troeven toeristisch
verder kunnen uitbouwen. Het lidmaatschap van de
Antwerp Hotel Association is niet vrijblijvend. Wij
vragen aan onze leden een duidelijk engagement. Dat uit
zich onder meer in de betaling van een lidgeld van 10 euro
per hotelkamer per jaar. De hotels investeren dus geld in
de vereniging en daar gaan we iets mee doen. We willen
een return on investment.’
‘Doel van alle aangesloten hotels is door samenwerking
de vraag naar Antwerpen als bestemming te verhogen.
Kunnen we een andere soort gasten naar de Scheldestad
halen, mensen die hier nu niet komen? We willen dit
doen via de promotie van Antwerpen, met speciale
arrangementen en gerichte boekingacties. Wij zijn dus
>